Artikelindex

U heeft uw HIS jaren achtereen gebruikt voor het registreren van allerhande gegevens omtrent uw patiënten. Daarbij bent u gebonden geweest aan de eisen en eigenaardigheden van uw HIS. Al deze informatie is onmisbaar voor u tijdens het uitoefenen van uw beroep. Daarom is het uitermate belangrijk dat alle informatie bij de conversie naar het nieuwe HIS meegaat. Nog belangrijker is dat alle informatie weer op de juiste plaats terugkomt; de verschillende gegevensgroepen moeten worden gezien als structurele data en niet als stukken tekst.

Bij de conversie wordt rekening gehouden met de verschillende soorten data en wordt er naar gestreefd alle data op de juiste plek in het nieuwe HIS terug te laten komen. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, wordt er in overleg met u een passende oplossing gezocht.

Op sommige punten wijken de HISsen iets van elkaar af, waardoor (een deel van) de gegevens op een andere wijze geïnterpreteerd wordt. De meeste afwijkingen zijn bij ons bekend en er is dan ook een oplossing voorhanden.

Te allen tijde geldt: er wordt niets aan de gegevens veranderd en alle informatie die niet 1-op-1 overgezet kan worden komt op een andere wijze wel mee. Na de conversie moet u de data kunnen terugvinden zoals die aanvankelijk door u was ingevoerd (dus incl. typefouten...).

©     µ MuCom Software & Support