Artikelindex

De het totale kostenplaatje van een conversie bestaat uit de volgende posten:

  • mogelijke kosten gedeclareerd door uw huidige HIS leverancier voor het aanleveren van de data. Dit is afhankelijk van de leverancier en het HIS.
  • mogelijke kosten voor ontwikkelen c.q. aanpassen van de de conversieprogrammatuur. Hiervan kan sprake zijn indien er afwijkingen in de data zitten, of als er specifieke wensen zijn.
  • werkzaamheden voor feitelijke dataconversie (proef en definitief). Dit zal de grootste post zijn: een conversie kost veel werk en dus uren.

Daarnaast kan er nog sprake zijn van kosten voor nieuwe hardware, software en installatie, maar die vallen natuurlijk buiten de conversie.

©     µ MuCom Software & Support