Artikelindex

De werkwijze van een conversie is voor alle HISsen ongeveer gelijk. Allereerst wordt de data uit het 'oude' HIS geëxporteerd. Dat kan gedaan worden middels mogelijkheden in het programma zelf, of er wordt een tool gebruikt waarmee de data rechtstreeks uit de databases wordt getrokken.

De volgende stap is het creëeren van bruikbare bestanden op basis van de ruwe data. Deze bestanden worden vervolgens weer gebruikt om een zgn. HUF-bestand (His Uitlever Formaat) aan te maken. Dit bestand vormt de input van het te vullen HIS.

Een deel van de beperkingen komen voort uit de HUF standaard. Deze standaard is enige tijd geleden afgesproken. Er wordt regelmatig aan de standaard gesleuteld, zodat nieuwe gegevens (Uzovi, BSN, etc.) alsnog mee geconverteerd kunnen worden.

©     µ MuCom Software & Support