... op de site HisConversie.nl, uw startpunt als u overweegt over te stappen naar een nieuw HuisartsInformatieSysteem. Deze site is een verzamelplaats voor alle informatie die bruikbaar is bij het proces van conversie van uw kostbare data. Uitdrukkelijk vermelden wij dat de site niet bedoeld is om een keuze uit de verschillende HISsen te maken. Wij gaan er van uit dat u dit traject al doorlopen hebt. Wat kunt u hier wel verwachten?

  • Uitleg gemiddeld conversietraject
  • Wat wordt wel en wat niet geconverteerd
  • Aanleveren data t.b.v. de conversie
  • Doorlooptijd conversietraject

Voor wie is deze informatie bedoeld? In de eerste plaats voor de huisarts die plannen heeft om te wisselen van HIS. Maar natuurlijk ook voor de partijen die betrokken zijn bij de automatisering en ondersteuning van de huisartsenpraktijk.

Neem voor de planning van uw conversie rustig de tijd; dit is iets wat u doorgaans slechts één van de weinige keren in uw loopbaan als huisarts zal overkomen. Laat u ook vooral goed informeren en schroom niet om met alle betrokken partijen contact op te nemen.

©     µ MuCom Software & Support