Artikelindex

 

Een conversietraject bestaat altijd uit:

  • een inventarisatie - welke gegevens moeten er mee, bespreken van beperkingen en doorlooptijd, planning.
  • proefconversie - er wordt altijd een proef uitgevoerd. Er is dan geen tijdsdruk, er ontstaat een beter beeld van de data, mogelijke fouten kunnen vooraf hersteld worden en u krijgt de mogelijkheid om het resultaat te controleren. Ook krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe HIS met UW data.
  • definitieve conversie - deze moet in een zo kort mogelijk tijdsbestek doorlopen worden. Door de proefconversie is al bekend waar de knelpunten zitten en weten we hoeveel tijd de conversie beslaat.
©     µ MuCom Software & Support