Informatie
De op deze website getoonde informatie wordt door MuCom Software & Support met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MuCom Software & Support verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
MuCom Software & Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.
MuCom Software & Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van MuCom Software & Support opgenomen informatie.
MuCom Software & Support is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de MuCom Software & Support website zouden voorkomen. MuCom Software & Support is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van, of het gebruik van websites die met de website van MuCom Software & Support zijn gelinked.

Persoonsgegevens
MuCom Software & Support verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. MuCom Software & Support verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

©     µ MuCom Software & Support