Artikelindex

  • Privacy is een uitermate belangrijk issue van het conversietraject. U geeft namelijk uw complete medische administratie uit handen en dan moeten u en uw patiënten er zeker van zijn dat deze data vertrouwelijk behandeld wordt.

Er zijn een aantal momenten dat privacy en veiligheid van belang zijn:

  • Tijdens het transport van de data van uw systeem naar diegene die de conversie uitvoert
  • Tijdens het converteren van de databestanden
  • Tijdens het controleren van de conversie
  • Tijdens het transport van de geconverteerde data terug naar uw systeem
  • Tijdens de installatie van de nieuwe bestanden

Uitermate belangrijk is dat er tijdens het transport gewerkt wordt met versleuteling van de data, of dat de gegevens middels aangetekende post worden verstuurd.

Bij de punten waar met de databestanden wordt gewerkt geldt dat de partijen zich moeten houden aan de richtlijnen die gelden voor het omgaan met privacy-gevoelige gegevens. V.w.b. MuCom Software kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens volledig vertrouwelijk worden behandeld.

©     µ MuCom Software & Support