Een groot aantal van de conversies, die genoemd zijn op deze site, worden niet meer uitgevoerd.

Programma's zoals HetHis en Medicom worden niet meer geconverteerd. Voor de overige pakketten geldt dat er vooraf eerst een inschatting gemaakt moet worden van het te behalen resultaat. Dat is het gevolg van hoe de leveranciers tegenwoordig de data willen en kunnen aanleveren. Door een gebrek aan medewerking kan het zo zijn dat slechts een deel van de gegevens geconverteerd kan worden, of dat de wijze van aanleveren zo veel werk met zich meebrengt dat de kans op slagen van een conversie klein is. In feite zijn we weer terug bij de situatie zoals die 20 jaar geleden was: overstappen naar een ander programma met behoud van alle gegevens wordt bijkans onmogelijk gemaakt.

©     µ MuCom Software & Support