Wat doe je als je bent overgestapt van MicroHis naar TetraHis en je hebt er binnen een paar maanden spijt van? Dan wil je weer terug en het liefst met behoud van alle data.

Omdat er nog geen eerdere conversie uit TertraHis was gedaan, was het niet mogelijk dit op korte termijn te realiseren. Bovendien, er was nog een probleem.... De arts in kwestie was nl. al weer in zijn 'oude' MicroHis gaan werken en wilde graag dat de in TetraHis ingevoerde informatie weer bij de juiste patiënten in MicroHis terecht kwam. En dat is geen eenvoudige opgave, want je moet kunnen koppelen op unieke kenmerken. Bovendien is de conversie van een gehele praktijk de gebruikelijke weg.

Begonnen is met er voor te zorgen dat we over de gegevens van de TetraHis database kunnen beschikken. Gelukkig was TetraHis in Utrecht heel coöperatief en beschikte we binnen de kortste tijd over een back-up van de MS SQL database. Via een ODBC koppeling was het daarna mogelijk de tabellen te benaderen. De structuur was goed te doorzien en er kon worden begonnen met het exporteren van de benodigde tabellen. Hierna was de conversie naar een bruikbare vorm goed te doen.

Een ander probleem was het koppelen van de data aan bestaande patiënten. Het is niet mogelijk dit m.b.v. de standaard conversie programmatuur te doen. Daarom is een omweg bewandeld: eerst de conversie inlezen in een leeg MicroHis, vervolgens een export doen van alle tabellen uit MicroHis (dan is de structuur ook meteen goed). Daarna m.b.v. een maatwerk programma de data aangepast en gekoppeld aan de bestaande patiënten.

Het had wat voeten in de aarde, maar het resultaat was naar tevredenheid.

©     µ MuCom Software & Support