Artikelindex

Er zijn twee mogelijkheden: u heeft uw eigen database lokaal staan, of of werkt in een ASP omgeving.

OmniHis lokaal gebruikt

Uw OmniHis database bevindt zich op uw eigen server. Ga als volgt te werk:

  1. Werk op de file-server
  2. Zorg ervoor dat alle werkplekken zijn afgesloten. Dit is uitermate belangrijk, omdat anders enkele bestanden geblokkeerd kunnen worden.
  3. Start de compressie tool (bijv WinZip, of WinRar) op
  4. Selecteer de map met de OmniHis database
  5. Comprimeer het bestand Hisdata7.df1 en, indien aanwezig de bestanden Hisdata7.df2, Hisdata7.df3, etc. Stel in dat er een wachtwoord wordt gebruikt bij het aanmaken van het gecomprimeerde bestand.
  6. Noteer waar het gecomprimeerde bestand wordt geplaatst. Dit heeft u straks nodig bij het verzenden.

OmniHis ASP

In dit geval dient de ASP leverancier de database aan te leveren. Formeel dient u opdracht c.q. toestemming te geven.

©     µ MuCom Software & Support