Artikelindex

Er zijn twee mogelijkheden: u heeft uw eigen database lokaal staan, of of werkt in een ASP omgeving.

MicroHis lokaal gebruikt

Uw MicroHis database bevindt zich op uw eigen server. Meestal is er een map aangemaakt met de naam \MicroHis. De database bevindt zich in de \MicroHis\v8\database. Ga als volgt te werk:

  1. Werk op de file-server
  2. Zorg ervoor dat alle werkplekken zijn afgesloten. Dit is uitermate belangrijk, omdat anders enkele bestanden geblokkeerd kunnen worden.
  3. Sluit de Lock-manager af
  4. Start de compressie tool (bijv WinZip, of 7Zip) op
  5. Selecteer de map met de MicroHis database
  6. Comprimeer de gehele map, inclusief de onderliggende mappen. Stel in dat er een wachtwoord wordt gebruikt
  7. Noteer waar het gecomprimeerde bestand wordt geplaatst. Dit heeft u straks nodig bij het verzenden.

MicroHis ASP

In dit geval dient de ASP leverancier de database aan te leveren. Formeel dient u opdracht c.q. toestemming te geven.

©     µ MuCom Software & Support