Artikelindex

Aangezien Medicom nooit op een lokale server draait, zult u PharmaPartners opdracht moeten geven de data aan te leveren. Hier zijn kosten aan verbonden, dus zal PharmaPartners u vooraf een offerte doen toekomen. Pas na ondertekening van de offerte zal actie worden ondernomen. Reken er op dat PharmaPartners een planningstermijn van enkele weken hanteert.

Bij PharmaPartners is bekend hoe en waar zij de data moeten aanleveren.

 

©     µ MuCom Software & Support