Artikelindex

 Voor de conversie van Cito (DOS versie) hebben wij alleen de databestanden nodig. Meestal is de data opgeslagen in de directory \CITO\DATA. De databestanden bestaan uit alle bestanden met de extensie DBF en FPT. Indien u deze bestanden m.b.v. een ZIP programma verzameld, is dat voor de conversie voldoende. Voor de zekerheid controleert u de datum van de bestanden; voor de belangrijkste (en grootste) geldt dat die een recente datum moeten hebben.

©     µ MuCom Software & Support