Artikelindex

Voor het uitvoeren van een conversie is het natuurlijk noodzakelijk dat wij de beschikking hebben over uw data. Hoe dat gaat en de vorm van de data verschilt per HIS.

In het algemeen geldt dat u, of uw beheerder, de databestanden van uw HIS verzamelt in een ZIP-bestand (of alternatief 7Zip) en via internet aanlevert op onze server. Voor de veiligheid en voor het garanderen van de privacy dient het bestand te worden voorzien van een wachtwoord. Indien u werkt in een ASP omgeving, zal de provider de data moeten aanleveren.

Maak hiernaast een keuze uit de verschillende HISsen voor meer informatie. Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen,


 Voor de conversie van Cito (DOS versie) hebben wij alleen de databestanden nodig. Meestal is de data opgeslagen in de directory \CITO\DATA. De databestanden bestaan uit alle bestanden met de extensie DBF en FPT. Indien u deze bestanden m.b.v. een ZIP programma verzameld, is dat voor de conversie voldoende. Voor de zekerheid controleert u de datum van de bestanden; voor de belangrijkste (en grootste) geldt dat die een recente datum moeten hebben.


Aangezien Medicom nooit op een lokale server draait, zult u PharmaPartners opdracht moeten geven de data aan te leveren. Hier zijn kosten aan verbonden, dus zal PharmaPartners u vooraf een offerte doen toekomen. Pas na ondertekening van de offerte zal actie worden ondernomen. Reken er op dat PharmaPartners een planningstermijn van enkele weken hanteert.

Bij PharmaPartners is bekend hoe en waar zij de data moeten aanleveren.

 


Er zijn twee mogelijkheden: u heeft uw eigen database lokaal staan, of of werkt in een ASP omgeving.

MicroHis lokaal gebruikt

Uw MicroHis database bevindt zich op uw eigen server. Meestal is er een map aangemaakt met de naam \MicroHis. De database bevindt zich in de \MicroHis\v8\database. Ga als volgt te werk:

 1. Werk op de file-server
 2. Zorg ervoor dat alle werkplekken zijn afgesloten. Dit is uitermate belangrijk, omdat anders enkele bestanden geblokkeerd kunnen worden.
 3. Sluit de Lock-manager af
 4. Start de compressie tool (bijv WinZip, of 7Zip) op
 5. Selecteer de map met de MicroHis database
 6. Comprimeer de gehele map, inclusief de onderliggende mappen. Stel in dat er een wachtwoord wordt gebruikt
 7. Noteer waar het gecomprimeerde bestand wordt geplaatst. Dit heeft u straks nodig bij het verzenden.

MicroHis ASP

In dit geval dient de ASP leverancier de database aan te leveren. Formeel dient u opdracht c.q. toestemming te geven.


Er zijn twee mogelijkheden: u heeft uw eigen database lokaal staan, of of werkt in een ASP omgeving.

OmniHis lokaal gebruikt

Uw OmniHis database bevindt zich op uw eigen server. Ga als volgt te werk:

 1. Werk op de file-server
 2. Zorg ervoor dat alle werkplekken zijn afgesloten. Dit is uitermate belangrijk, omdat anders enkele bestanden geblokkeerd kunnen worden.
 3. Start de compressie tool (bijv WinZip, of WinRar) op
 4. Selecteer de map met de OmniHis database
 5. Comprimeer het bestand Hisdata7.df1 en, indien aanwezig de bestanden Hisdata7.df2, Hisdata7.df3, etc. Stel in dat er een wachtwoord wordt gebruikt bij het aanmaken van het gecomprimeerde bestand.
 6. Noteer waar het gecomprimeerde bestand wordt geplaatst. Dit heeft u straks nodig bij het verzenden.

OmniHis ASP

In dit geval dient de ASP leverancier de database aan te leveren. Formeel dient u opdracht c.q. toestemming te geven.


Op moment van schrijven komt Promedico in twee smaken: VDF en ASP. In geval van de laatste zal de data door Promedico aangeleverd moeten worden. Er zijn onderling goede afspraken gemaakt en contact met het Projectburo van Promedico volstaat.

In geval van de versie Promedico VDF zult u zelf de data moeten aanleveren, of u maakt gebruik van de diensten van uw systeembeheerder. Indien u gebruik maakt van onderstaande lijst, zal het in de meeste gevallen geen probleem zijn.

 • Zorg er voor dat alle werkplekken afgesloten zijn, ook een eventuele werkplek op de server. Indien er nog ergens een versie van Promedico actief is, zullen niet alle bestanden bij het kopieren worden meegenomen en is een conversie niet mogelijk.
 • Bepaal waar de programmatuur en data van Promedico geïnstalleerd is. Meestal is er sprake van een server, waarop een map met de naam PROMED staat. Binnen deze map vindt u submappen met de naam PM2, PM2BAS, PM2DATA, etc. Voor een conversie zijn ALLE bestanden nodig (met uitzondering van PM2SENS, zie volgend punt).
 • Verzamel alle bestanden van Promedico in een ZIP of RAR bestand. Let op: indien u gebruik maakt van Scan & Sorteer moet u de map PM2SENS uitsluiten; de bestanden in deze map zijn zeer groot en worden niet gebruikt bij de conversie. Deze actie kan enige tijd in beslag nemen.

 


TetraHis wordt aangeleverd door de provider en bestaat uit een back-up van de MySQL database. Alle benodigde gegevens zitten hierin.

 


De data van ZorgDossier wordt door Labelsoft aangeleverd en bestaat uit een verzameling XML bestanden.

 


Voor overige HISsen, of andere situaties, dient u vooraf contact op te nemen.


Over het verzenden van de data kunt u hier alles lezen

 

©     µ MuCom Software & Support